Follow Me

Close
  • ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ใน USA หนึ่งเชื่อว่า San Francisco ติดโผอันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยียมชมแน่นอน San ...

    read more
    • November 10, 2015
  • บล็อกนี้จะพาเที่ยว National Park ซึ่งถือว่าขึ้นชื่อและโด่งดังมากๆ สำหรับอเมริกาฝั่งตะวันตก Yosemite National Park เป็น National Park ใน ...

    read more
    • October 26, 2015